بدنسازی، چربی سوزی و عضله سازی

باک ویت سرشار از فیبر است و فیبر آن حاوی مقادیر زیادی پلیساکاریدهای غیر سلولزی می باشد که ظرفیت زیادی برای اتصال به آب دارد و خیلی سریع احساس پرشدگی و سیری ایجاد می کند و نان آن را برای کسی که برای کاهش وزن تلاش می کند، به یک کمک اساسی تبدیل می نماید.